Våra båtuppläggningsplatser

Sjöängens båtuppläggningsplats

Avgift för perioden 1 september till 31 maj är 300 kr

Avgift för perioden 1 juni till 31 augusti är 1 000 kr

Just nu har vi inga båtuppläggningsplatser lediga.

Ramdalshamnens båtuppläggningsplats

Avgift för perioden 1 september till 31 maj är 300 kr

Avgift för perioden 1 juni till 31 augusti är 1 000 kr

Just nu har vi inga båtuppläggningsplatser lediga.

Foto båtdetaljer
Foto på svanar

Regler för förvaring på uppläggningsplats

  • Båtens längd får inte överstiga 6 meter. Större båtar hänvisas till privata anläggningar för uppläggning av båtar.
  • Båtar och utrustning ska vara märkta med bryggnummer och med ägarens namn och telefonnummer.
  • Båten ska vara upplagd på ett säkert och betryggande sätt så att ingen riskerar att göra sig illa. Kontroller kommer att utföras och båtägaren ska vid anmodan omgående åtgärda upptäckta brister.
  • För att få bra ordning för vinteruppläggningen kan Kustbostäder eller annat företag på Oxelösunds kommuns uppdrag behöva flytta om en del av båtarna.
  • Bryter man mot ovanstående regler eller inte följer anvisningar kan båten, båtvagnen eller båtvaggan transporteras bort och skrotas eller säljas.