Villkor och ordningsregler

Villkor för dig som tecknar arrendeavtal för båtplats från 2024 och framåt. Har du avtal sedan tidigare gäller det.

LÄNK TILL: VÅRA AVTAL


KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

Allmän information

Betalning

Betalning sker enligt betalningsvillkor. I samband med betalning accepterar arrendatorn gällande avtalsvillkor och blir bunden till dessa. Om betalning inte har inkommit senast på förfallodatum blir avtalet per automatik uppsagt.

Betalning sker årsvis och avser betalning av årsavgift för angiven båtplats och för angiven båt.

En särskild fakturaavgift tillämpas vid fakturering istället för onlinebetalning. Kontakta oss i god tid före förfallodagen om ni önskar bli fakturerade med pappersfaktura.

Priser

Aktuella priser redovisas på hemsidan i bokningsdialogen. Om inget annat anges är samtliga priser i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Priserna gäller endast vid förhandsbokning av plats genom bokningsdialogen och för privatpersoner.

Om du får en båtplats från och med augusti månad betalar du halv årsavgift. Om du säger upp din båtplats senare än sista juni görs ingen återbetalning av den betalda båtplatsavgiften.

Ångerrätt och uppsägning

Vid uppsägning från kund för avtalad båtplats före 30 juni, återbetalas halva årsavgiften.

Eventuellt brott mot fakturavillkor, allmänna och specifika villkor eller instruktioner lämnade på platsen, utgör grund för uppsägning av hyresförhållandet. Båtplatsen skall därvid lämnas utan återbetalning av erlagd säsongshyra. Vite vid brott mot angivna avtalsvillkor motsvarar en säsongshyra.

Kontakt och reklamation

Oxelösunds kommun

Järntorget 7

613 81 23481 Oxelösund

E-post: kommun@oxelosund.se

Organisationsnummer: 212000-0324